Stabilirea planului de tratament (interpretarea datelor și etapizarea)