Chirurgie rezectivă odontală (amputație radiculară)